Troeven

Kleine school, groot engagement

Onze leerlingen voelen zich omringd. De openheid en het vertrouwen dat zij in elkaar en in hun leerkrachten als begeleider vinden, is voor ons essentieel. Door de overzichtelijke omvang van de school, wordt niemand uit het oog verloren. Integendeel, wij kennen onze leerlingen persoonlijk en zij kennen ons. We weten van elke leerling wat zijn of haar ambities, mogelijkheden, talenten zijn en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Zo geven we iedereen die kan en wil de ruimte om zich te ontwikkelen.

Vernieuwend

Er waait een nieuwe wind door Campus de Reynaert. Met Salto Humano hebben wij resoluut gekozen voor een vernieuwend pedagogisch project in de eerste graad. In de tweede en derde graad wordt gestreefd naar competentiegericht leren: levenslang en levensbreed leren om de eigen talenten te ontwikkelen op basis van authentieke taken in een authentieke omgeving.

Ruim aanbod

Campus de Reynaert biedt een gevarieerd opleidingsaanbod, van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Voor wie zich, na een beroepsgerichte opleiding, nog wat verder wil verdiepen in haar of zijn studies, bieden wij ook nog vier specialisatiejaren. Welke onderwijsvorm (ASO – TSO – BSO) of studierichting je ook kiest, er is één constante: de ruimte en aandacht voor talenten (Salto) en je ontwikkeling tot een compleet mens-zijn (Humano).

Begeleiding en ondersteuning

Wij maken tijd vrij voor het leren leren. We geven onze leerlingen tips aangaande het instuderen van teksten. We belichten hun studieorganisatie. We leren hen kritisch en genuanceerd omspringen met informatie en meningen. Bovendien beschikken we over een ruim ondersteuningsaanbod: extra ICT-lessen, de huiswerkklas, de taaldokter, de STEM-dokter …

Open communicatie en participatie

Overleggen zoals in je latere professionele leven? Jawel, dat gebeurt. Tijdens het klassenuurtje kunnen de leerlingen de afgelopen gebeurtenissen bespreken. Ze maken afspraken over de klasorganisatie, hoe ze met elkaar omgaan, welke projecten ze zouden willen opstarten … Verder is er natuurlijk ook de leerlingenraad, de leerkrachtenraad, de sportraad, de schoolraad, de werkgroep MOS en VZW De Reynaert. Al die advies- en inspraakorganen hebben slechts één doel voor ogen: bijdragen tot de kwaliteit van ons onderwijs en tot het welzijn van onze leerlingen.

Accommodatie

Een goed uitgeruste sporthal, ruime klassen, vernieuwde werkplaatsen, moderne didactische keukens, labo’s, een schoolrestaurant met warme maaltijden en broodjes, saladbar, computerklassen, een eigen speelplaats voor 12- tot 14 jarigen … alles is aanwezig voor een fijne schooltijd.

Een groene, goed bereikbare campus

Campus de Reynaert is makkelijk bereikbaar en ligt vlakbij het station van Tielt. Toch ligt onze campus in een natuurrijke omgeving. De school is gehuisvest in degelijke gebouwen, ruim van opzet en rustig gelegen. Tijdens de middagpauzes kunnen de leerlingen sporten of gewoon genieten van onze groene campus.

Met open vizier de wereld in

Hier leer je met deuren en vensters open. Uitstapjes, GWP’s, projecten, stages, ontmoetingen … de buitenwereld is nooit veraf. Ook via werkwinkels, themadagen en toonmomenten leren we van en met elkaar en ontwikkelen we een sterk geloof in eigen kunnen.