Openlesweek

openlesweek

Tweede graad

Twee keer per jaar organiseren de leerkrachten van de tweede graad ASO, TSO en BSO een gemeenschappelijke projectdag en een aansluitende openlesdag. Tijdens de projectdagen worden vakoverschrijdende thema's behandeld, zoals migratie, duurzaamheid, relaties... Dit gebeurt aan de hand van interactieve workshops, gastsprekers, uitstappen... (= de projectdag). De dag erna zorgen alle vakken samen voor een verwerkingsdag (= de openlesdag). De leerlingen krijgen vooraf een takenbrief en kiezen zelf wanneer ze welke opdracht inplannen. Het doel hiervan is om de leerlingen meer zelfredzaam en zelfsturend te maken én om elkaars talenten te leren kennen, over de verschillende onderwijsvormen heen.

Derde graad

Twee keer per jaar wordt een openlesweek georganiseerd voor alle leerlingen van de derde graad ASO, TSO en BSO. Hierbij worden onderwerpen aangesneden die van belang zijn voor al deze leerlingen, zoals politiek, architectuur, geld... De leerlingen en leerkrachten slaan de handen in elkaar om een volledige lesweek samen les te geven & les te volgen. Reeds enkele weken voor aanvang van de openlesweek krijgen alle leerlingen een takenbrief met vakoverschrijdende opdrachten. Die plannen ze zelf in, tussen de vastgeroosterde instructiemomenten door. Elke leerling krijgt ook een coach toegewezen, een leerkracht die hem/haar doorheen de week van dichtbij opvolgt en ondersteunt. De voordelen van een openlesweek zijn velerlei: de leerlingen leren om zelfstandig hun planning op te maken en zelfsturend te werken, er zijn meerdere leerkrachten beschikbaar om extra instructie of uitleg te geven, de leerlingen leren maatschappelijke en andere thema's vakdoorbrekend te analyseren, ze leren elkaar beter kennen en oefenen hun psychosociale en communicatieve vaardigheden en zo meer.