Leerlingen campus De Reynaert openen plantenasiel

  • 15 februari 2019

Op Campus de Reynaert hebben de leerlingen van 4VV onlangs een plantenasiel in gebruik genomen. Voor wie even het noorden kwijt is: in een plantenasiel worden plantjes verzorgd die te lang verwaarloosd werden tot ze terug naar hun eigenaar kunnen of geadopteerd worden. “Leren doen we al lang niet meer louter uit cursussen en boeken”, zegt communicatieverantwoordelijke Sarah Muzaffar. “We gaan op zoek naar manieren om de leerstof te verbinden met het ‘echte leven’. Daarom opent 4VV dit plantenasiel, in het kader van de lessen zorg voor woon- en leefomgeving. Zo zorgen we niet alleen voor elkaar, maar ook voor de natuur. De administratieve kant van het asiel wordt dan weer in een andere les aangepakt, waardoor het asiel ook een vakoverschrijdend project is.”

Krantenartikel

Campus De Reynaert opent een plantenasiel