Info Humane Wetenschappen

Helemaal je ding

Gaat je interesse uit naar filosofie, kunst, sociologie en psychologie?

In de richting ‘Humane wetenschappen’ filosofeer je over de mens, over de wereld rondom je en over de zin van het leven. Je leert er kijken en luisteren naar kunst, je ontdekt er de verbanden tussen mens, gedrag en samenleving.

Deze richting is op maat van leerlingen die een brede algemene vorming willen, met een sterk pakket talen, maar met nadruk op de ‘menswetenschappen’.