Salto Humano

De overstap van de basisschool naar de eerste graad van het secundair is voor veel jongeren (te) groot. Daarom stappen we samen met onze collega’s uit de vijfde en zesde jaren van het basisonderwijs in een project dat die vier leerjaren op elkaar afstemt en met elkaar verbindt. Vanaf nu kijken we gericht bij elkaar over het muurtje en gaan we met elkaar in dialoog over verwachtingen, aanpak, leerplannen, methodes, leermiddelen, evaluatie, de omgang met en benadering van jonge mensen, enz. Belangrijk hierbij is het helder en open communiceren met ouders en jongeren. Dit is een project dat niet het kaf van het koren wil scheiden, want voor ons is er geen kaf, alleen maar koren. We laten elk kind groeien in zijn talenten en kwaliteiten door gedifferentieerd te werken, voor de nodige ondersteuning te zorgen en te voorzien in een uitbreidingsaanbod.
We streven naar een gezond evenwicht tussen leer- en leefstof, want leren doe je niet alleen met je hoofd maar ook met je handen en je hart. De leerkracht is verteller, organisator, opvoeder en begeleider. Hij heeft oog en oor voor de ganse tiener met wie hij duidelijke regels en afspraken maakt. Als teamspeler is hij mede-eigenaar van het project.

Gericht wekelijks teamoverleg is de basis van alles: hoe gaat het met onze leerlingen, hoe gaat het met onszelf, hoe organiseren we ons en waar staan onze leerlingen?
Je vorderingen en de verdere ontwikkeling van je talenten kan je niet in een weinig zeggend cijfer gieten, we moeten anders gaan denken over evaluatie. De ouders worden als volwaardige partners bij het hele schoolgebeuren betrokken. In onderlinge dialoog en met de bereidheid om van mekaar te leren wordt dit project gecoördineerd door de directies van de basisscholen en het secundair.

Salto Humano, van basisonderwijs naar het secundair, van kind naar tiener: “Salto-end” op weg naar meer mens-zijn.

Alle leerlingen van de eerste graad hebben op dinsdagnamiddag naast het gewone lessenrooster 2 uren project, werkwinkels, klassenuurtje of toonmoment. Daarnaast is er per maand een themadag.